• شماره پشتیبانی : 09196622379
 • دوچرخه سواری در آلمان

  دوچرخه سواری در فرهنگ آلمان ها سنتی نهادینه شده  است. کمتر آلمانی هست که با دوچرخه سواری بزرگ نشده باشد. دوچرخه سواری در آلمان بسیار محبوب است. بنابراین شما با دوچرخه به عنوان امن ترین وسیله ی نقلیه شخصی و با بهترین قوانین رو به رو هستید دوچرخه یک وسیله نقلیه ارزان و کاربردی برای کودکان، جوانان و میانسالان و حتی افراد سالخورده قابل استفاده است. با این وجود، می‌توان قوانین خاصی را برای مشارکت در ترافیک و امنینت مشاهده کرد. برای برخی از آلمانی‌ها تابستان و زمستان فرقی ندارد، آن‌ها همیشه با دوچرخه در‌ راهند. اما با فرا رسیدن فصل بهار و گرم‌تر شدن هوا تعداد بیشتری ترجیح می‌دهند دوچرخه‌سواری کنند. در آلمان بیش از ۷۰ میلیون دوچرخه در مدل‌های متفاوت وجود دارد.

  وجود باندها یا مسیرهای ویژه در کوچه ها و خیابان های اصلی شهر برای دوچرخه سواران و رانندگان خودرو باعث ایجاد امنیت می شود. و آمار تصادفات را در سال های گذشته به حداقل رسانده است اکثر دانش آموزان و دانشجویان و کارمندان و اساتید دانشگاه برای به مقصد رسیدن از دوچرخه استفاده می کنند.

  قواعد دوچرخه سواری در آلمان

  دوچرخه سواری برای سلامتی مفید و برای محیط زیست خوب و البته که یک سرگرمی خوب نیز است. برای داشتن یک دوچرخه راه های زیادی وجود دارد که میشود دوچرخه های استفاده شده را با قیمت خیلی ارزان خرید. بطور مثال بعضی از مغازه های فروش دوچرخه و یاهم بازار خاصی اجناس دست دوم که بنام فلومارکت یاد میشوند.حتی موسساتی مانند Rückenwind، Fahrräder für Flüchtlinge یا ADFC هستند که به شما کمک میکنند دوچرخه تان را خودتان تعمیر کنید

  بریکها، پایدلها، زنگ و چراغها راچک کنید و همچنان شما نیاز به نشانه های شب بین دارید. برای ایمنی بیشتر ما پیشنهاد میکنیم همیشه از کلاه ایمنی استفاده کنید. بیاد داشته باشید دوچرخه سواری بعد ازنوشیدن الکل ممنوع میباشد. اگر شما رد جریان دوچرخه سواری توسط پولیس چک شوید و بیشتر از ۰،۵ درهر ملی در خون تان الکل یافت شود، جریمه میشوید و حتی مکان دارد جواز رانندگی شما هم لغو شود. در زمان دوچرخه سواری شما بخشی از سیستم ترانسپورتی هستید و باید متوجه اطراقتان باشید، در صورت موجودیت، خط های مخصوص دوچرخه را استفاده کنید وبه دست راست خیابان برانید.
  اطفال زیر ست ۱۰ سال میتوانند در پیاده رو حرکت کنند. اگر در یک چهار راه بدون چراغ ترافیک هستید،حق با کسی است که از طرف دست راست میراند. در وقت راندن دوچرخه از تلفن استفاده نکنید اگر میخواهید یک تماس عاجل داشته باشید، توقف کرده و از دوچرخه پیاده شوید. شما میتوانید اطفال خوردسال را با خود حمل کنید، اما فقط با صندلی مخصوص و همچنان میتوانید یک صندوق چرخدار به عقب دوچرخه تا اضافه کنید. اگر با دوستان تان دوچرخه سواری میکنید باید پشت سر برانید. شما اجازه ندارید برای سریع رفتن از عراده جات اطرفتان محکم بگیرید و همینکه هوا تاریک شد باید چراغ را روشن کنید.