• شماره پشتیبانی : 09196622379
 • هزینه وقت سفارت کشورهای شینگن

  هزینه وقت سفارت کشور‌های حوزه شینگن بر اساس عوامل متعددی تعیین می‌شود. وقت سفارت عادی، وقت سفارت فوری، وقت سفارت انفرادی و یا خانوادگی و گروهی همگی در تعیین قیمت وقت سفارت کشورهای شینگن موثر هستند.

  قبل از مطالعه جدول هزینه وقت مصاحبه سفارت کشورهای شینگن این موارد را بدانید:

  ۱. هزینه اعلام شده فقط در قبال گرفتن وقت مصاحبه سفارت است و هیچ تعهدی برای گرفتن ویزا ایجاد نمی‌کند.

  ۲. مدت زمان گرفتن وقت مصاحبه سفارت به صورت حدودی اعلام شده است.

  ۳. خود شما هم می‌توانید برای گرفتن وقت مصاحبه سفارت اقدام کنید ولی ما راه‌ها را می‌شناسیم و به شما کمک خواهیم کرد.

  جدول هزینه وقت مصاحبه کشورهای شینگن

  وقت سفارت کشورزمان اعلام وقت مصاحبههزینه وقت سفارتهزینه های اضافی که مسافر باید در سفارت پرداخت کند
  فرانسه۷ تا ۱۴ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰€ + ۲۵€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
  هلند۶۰ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰€ + ۲۸€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
  مجارستانزمان بندی با تور – ۷ تا ۱۴ روزروی تور۶۰€ + ۲۵€ ( +۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
  بلژیک۷ تا ۲۱ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
  یونان۷ تا ۲۱ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰€ + ۲۵€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
  اتریش۷ تا ۲۱ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰€ + ۲۵€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
  اسپانیا۷ تا ۱۴ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان
  نروژ۷ تا ۲۱ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
  آلمان۹۰ روز۴۰۰,۰۰۰ تومان۶۰€ + ۱۹€
  سوئیس۷ تا ۲۱ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰€ + ۲۵€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
  جمهوری چک۷ تا ۲۱ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
  دانمارک۷ تا ۲۱ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
  فنلاند۱۵ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
  ایتالیا۷ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۸۱€ + ۲۱€ (+۱۲۵€ مسافر VIP)
  ایتالیا / ویزای فوری۱ ساعت۵۰۰,۰۰۰ تومان۸۱€ + ۲۱€ (+۱۲۵€ مسافر VIP)
  سوئد۱۴ تا ۲۱ روز۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  استونیاقدام از فنلاند۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
  ایسلنداقدام از نروژ۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
  لتونیاقدام از ترکیه –  ۴۵ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
  لیتوانیاقدام از ترکیه – ۶۰ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
  لوکزامبورگاقدام از ترکیه – ۱۴ تا ۲۱ روز۳۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
  مالتاقدام از اتریش۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
  لهستان۶۰ تا ۹۰ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
  پرتغال۷ تا ۱۴ روز۲۵۰,۰۰۰ تومان۶۰€ + ۲۵€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
  اسلواکی۲۱ تا ۳۰ روز۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
  اسلوونی۶۰ تا ۹۰ ماه۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۰ €
  لیختن اشتایننداردنداردندارد