• شماره پشتیبانی : 09196622379
 • هزینه وقت سفارت کشورهای شینگن

  هزینه وقت سفارت کشور‌های حوزه شینگن بر اساس عوامل متعددی تعیین می‌شود. وقت سفارت عادی، وقت سفارت فوری، وقت سفارت انفرادی و یا خانوادگی و گروهی همگی در تعیین قیمت وقت سفارت کشورهای شینگن موثر هستند.

  قبل از مطالعه جدول هزینه وقت مصاحبه سفارت کشورهای شینگن این موارد را بدانید:

  ۱. هزینه اعلام شده فقط در قبال گرفتن وقت مصاحبه سفارت است و هیچ تعهدی برای گرفتن ویزا ایجاد نمی‌کند.

  ۲. مدت زمان گرفتن وقت مصاحبه سفارت به صورت حدودی اعلام شده است.

  ۳. خود شما هم می‌توانید برای گرفتن وقت مصاحبه سفارت اقدام کنید ولی ما راه‌ها را می‌شناسیم و به شما کمک خواهیم کرد.

  جدول هزینه وقت مصاحبه کشورهای شینگن

  وقت سفارت کشور زمان اعلام وقت مصاحبه هزینه وقت سفارت هزینه های اضافی که مسافر باید در سفارت پرداخت کند
  فرانسه ۷ تا ۱۴ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰€ + ۲۵€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
  هلند ۶۰ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰€ + ۲۸€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
  مجارستان زمان بندی با تور – ۷ تا ۱۴ روز روی تور ۶۰€ + ۲۵€ ( +۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
  بلژیک ۷ تا ۲۱ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰ €
  یونان ۷ تا ۲۱ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰€ + ۲۵€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
  اتریش ۷ تا ۲۱ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰€ + ۲۵€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
  اسپانیا ۷ تا ۱۴ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  نروژ ۷ تا ۲۱ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰ €
  آلمان ۹۰ روز ۴۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰€ + ۱۹€
  سوئیس ۷ تا ۲۱ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰€ + ۲۵€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
  جمهوری چک ۷ تا ۲۱ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰ €
  دانمارک ۷ تا ۲۱ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰ €
  فنلاند ۱۵ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰ €
  ایتالیا ۷ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱€ + ۲۱€ (+۱۲۵€ مسافر VIP)
  ایتالیا / ویزای فوری ۱ ساعت ۵۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱€ + ۲۱€ (+۱۲۵€ مسافر VIP)
  سوئد ۱۴ تا ۲۱ روز ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  استونی اقدام از فنلاند ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰ €
  ایسلند اقدام از نروژ ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰ €
  لتونی اقدام از ترکیه –  ۴۵ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰ €
  لیتوانی اقدام از ترکیه – ۶۰ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰ €
  لوکزامبورگ اقدام از ترکیه – ۱۴ تا ۲۱ روز ۳۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰ €
  مالت اقدام از اتریش ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰ €
  لهستان ۶۰ تا ۹۰ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰ €
  پرتغال ۷ تا ۱۴ روز ۲۵۰,۰۰۰ تومان ۶۰€ + ۲۵€ (+۴۵۰,۰۰۰ تومان مسافر VIP)
  اسلواکی ۲۱ تا ۳۰ روز ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰ €
  اسلوونی ۶۰ تا ۹۰ ماه ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰ €
  لیختن اشتاین ندارد ندارد ندارد